Välkommen till
Götene Kyltransporter och Götene Kyllager!

go down

Transporter

En obruten köldkedja
säkrar kvaliteten

 

Kalla väggar

En timma innan vi beräknar att lasta sätter föraren på kylaggregatet i bilen. Det innebär att väggarna och kylutrymmet hinner komma ned i rätt temperatur innan lastning.

Lasttemperaturen kollas

Innan vi lastar kontrollerar vi att godset håller rätt temperatur.

Övervakad transport

Lasten temperaturövervakas och protokollförs av datorn under hela resan. Du kan när som helst få ett protokoll som visar temperaturen vid ett visst tillfälle. Du kan också få kontakt med termometern via Internet och kontrollera temperaturen på lasten on line, i realtid.

Mottagaren kontrollerar

Innan vi lossar godset kontrollerar mottagaren att det håller rätt temperatur. Mottagaren kan också ta del av protokollet från kylövervakningen under resans gång.

 

Mottagaren tar över ansvaret

Vi lämnar över ansvaret till mottagaren och hoppas att det företaget har lika säkra system för kylövervakning som vi. En obruten kylkedja säkrar kvaliteten och ger nöjda slutkunder.

Datakommunikation direkt med lagret

Med den modernaste tekniken har du själv kontroll över ditt lager hos oss via datakommunikation direkt med lagret. Du kan få saldolistor, fifolistor och du kan lägga order direkt från ditt eget datasystem.