Hållbar utveckling 

Miljökraven hos logistikföretag är stora. Vi på Götene Kyltransporter vill givetvis vara med och bidra till en hållbar framtid. På gården har vi en miljövänlig tvätthall där våra bilar tvättas på ett miljövänligt sätt. Grus och smuts som tvättas av bilarna hämtas med slambil och tas om hand på ett korrekt sätt. Vattnet renas i ett snillrikt reningssytem så endast ytterst lite nytt vatten tillsätts vid varje tvätt. Ett annat exempel på miljötänk är att vi driver våra kyl- och fryslager med el från våra solceller på taken i Götene och Lidköping. Den el vi måste köpa in kommer från förnybara källor. Utöver detta har vi LED-belysning i lagren som tänds och släcks beroende på vart i lokalen verksamhet pågår just nu.

Våra lastbilar är nästan uteslutande av EURO 5 och EURO 6-klass. Många drivs dessutom av biogas. Nu under 2022 är 15% av våra tunga fordon att drivna av biogas.

 

Sedan 2017 är vi KRAV- samt EKO-certifierade

Götene Kyltransporter är sedan 2017 Krav- samt EKO-certifierade, något vi är väldigt stolta över. Vi ser det som en naturlig del av verksamheten att värna om vår miljö och arbetar mycket med miljöfrågor. Detta uppskattas givetvis av våra kunder. Vare sig man har eller inte har EKO- eller KRAV-produkter lagrade hos oss kan man vara trygg i att godset lagras transporteras på ett miljövänligt sätt.