Välkommen till
Götene Kyltransporter och Götene Kyllager!

go down

Hållbar utveckling hos Götene Kyltransporter

Miljökraven hos logistikföretag är stora. Götene Kyltransporter tar sitt ansvar med råge. På gården har vi en ny miljömärkt tvätthall och vi samarbetar med Volvo i deras utveckling av lastbilar drivna av gas.
– Vi har helt enkelt ett stort intresse i hållbar utveckling, säger Ulf Johansson, vd på företaget.

På Götene Kyltransporter blev man snabbt medvetna om att mycket kan göras för miljön i åkeribranschen. Därför sker företagets miljöarbete på bred front. Den stora fordonsflottan på 100 ekipage består av 11 långtrailers som sänker bränsleförbrukningen avsevärt och ger chauffören en gynnsammare arbetsmiljö. Götene Kyltransporter har flera bilar drivna på LBG, alltså flytande biogas. Vi tror att gas är en viktig del i att nå regeringens uppsatta klimatmål.
För oss känns den här miljövänliga satsningen helt naturlig, menar Ulf Johansson.

Götene Kyltransporter har länge premierat de chaufförer som håller en låg energiförbrukning för att minska koldioxidutsläppen. Idag tvättas också bilarna miljövänligt. Den helautomatiska tvätthallen har ett slutet system med reningsverk som innebär att samma vatten återanvänds hela tiden. Dagligen tvättas mellan åtta och tio av företagets bilar, men även utomstående kan få möjlighet att hyra tvätten. Hela företagets anläggning i Götene drivs med el från vind- och vattenkraft, men också från dom egna solcellerna som sedan 2018 finns placerade på taken både i Götene och Lidöping. 

 

 

 

Vill ni se en film över våra solceller klickar ni på play här ovanför

Säkra och miljövänliga leveranser med mobila enheter

Med mobila enheter i bilarna blir leveranserna både effektivare och miljövänligare.

Bilarnas fordonsdatorer registrerar uppgifter som hastighet, bränsleförbrukning och tomgångskörning. Med denna kunskap kan man försäkra sig om att chaufförerna kör bränslesnålt och miljövänligt. Via GPS håller systemet också reda på bilarnas exakta position, vilket gör det enklare för transportledningen att omdisponera rutter och se vem som är bäst lämpad för ett uppdrag. Detta leder till en säkrare körning eftersom användandet av mobiltelefoner minskar. De mobila enheterna förenklar även orderhanteringen och efterbearbetningen eftersom alla uppgifter sparas direkt i datorn.

 

Sedan 2017 är vi KRAV- samt EKO-certifierade

Götene Kyltransporter är sedan 2017 Krav- samt EKO-certifierade, något vi är väldigt stolta över. Vi ser det som en naturlig del av verksamheten att värna om vår miljö och arbetar mycket med miljöfrågor. Detta uppskattas givetvis av våra kunder. Vare sig man har eller inte har EKO- eller KRAV-produkter lagrade hos oss kan man vara trygg i att godset lagras transporteras på ett miljövänligt sätt.

Sveriges mest omkörda åkeri bidrar till en bättre miljö

Våra förare får bonus för att köra sakta. Eller snarare bränslesnålt och miljövänligt. Och det mår de bra av. Under de år vi har följt metoden har stressen minskat och olyckorna nästan helt upphört. Men leveranstiderna håller vi på minuten.

 

Fortum intygar att ovan nämnda företag har tecknat avtal om leverans av 100% förnyelsebar energi från Fortum. Det innebär att den el som levereras bygger på elproduktion i Norden av sol, vind, vatten, biobränsle och andra förnyelsebara energikällor. Fortum Renewable ingår i den internationella RECS -organisationens kvalitetsstandard.

Ladda ned Intyg som PDF-dokument här


Ladda hem


Ladda hem