Ny ägare till Götene Kyltransporter AB

2022-10-20 Nyhet

Frigoscandia stärker sitt erbjudande - förvärvar Götene Kyltransporter AB 

Frigoscandia AB har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Götene Kyltransporter AB. Förvärvet av Götene Kyltransporter blir Frigoscandias andra under 2022, tidigare förvärvades Polar Frakt AS i Norge. Konkurrensverket ska nu ge ett slutligt godkännande innan ett ägarbyte träder i kraft.

Frigoscandia är Nordens ledande aktör inom tempererad livsmedelslogistik och har som strategi att vara en helhethetsleverantör av logistiktjänster till livsmedelsbranschen. Inom ramen för denna strategi stärker man nu sitt logistiknätverk genom förvärvet.

Götene Kyltransporter har under många år varit en viktig samarbetspartner till Frigoscandia. Genom förvärvet kommer det gemensamma kunderbjudandet inom lager- och transporttjänster att ytterligare utvecklas.

- Götene Kyltransporter verkar i en viktig livsmedelsregion och genom förvärvet förstärker Frigoscandia ytterligare sin närvaro i detta strategiska område, något som kommer att innebära en ökad service till företagens gemensamma kunder, säger Peter Haveneth, VD på Frigoscandia.

- Det känns väldigt positivt för oss att nu ingå i Frigoscandia-koncernen. Omställningen till en fossilfri logistik är viktig i vår bransch, där vi nu tillsammans med Frigoscandia kan öka vår gemensamma omställningstakt, säger Ulf Johansson, ägare av Götene Kyltransporter.

- Götene Kyltransporter är det andra tilläggsförvärvet för Frigoscandia under Mutares ägande på mindre än ett år, vilket bevisar vår ambition att stärka och utöka Frigoscandias position som den ledande aktören i Norden för tempererad livsmedelslogistik, säger Marcus Österberg, Senior Investment Manager, Mutares SE & Co. KGaA.

Efter förvärvet kommer Frigoscandia driva verksamhet i 15 lager, samt förfoga över 250 fordon i sina helägda dotterbolag, Götene Kyltransporter, Svebol Logistics och Frigoscandia Åkeri.

För mer information kontakta gärna:

Peter Haveneth, VD Frigoscandia, tel: 0702-353814 E-post: peter.haveneth@frigoscandia.com

Om Frigoscandia

Frigoscandia AB grundades 1948 och är marknadsledare inom tempererad logistik i Sverige och driver ett internationellt nätverk i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Bolaget driver 22 tempererade lager och terminaler i Sverige och Norge. Frigoscandia omsätter drygt 3 miljarder och har ca 1000 anställda, huvudkontoret är placerat i Helsingborg.

Om Götene Kyltransporter

Götene Kyltransporter AB, med huvudkontor i Götene, grundades 1976 av Ulf Johansson och bedriver transport och lagring av både tempererade och koloniala livsmedel. Bolaget har en omsättning på ca 350 miljoner, ca 300 anställda och förfogar över 90-talet lastbilar med efterfordon. Deras tre tempererade lager om totalt 45 000 pallplatser är belägna i Götene och Lidköping.