Frigoscandia satsar och bygger ny logistikanläggning i Helsingborg.

2023-04-25 Nyhet

Logicenters bygger 36 000 m2 till Frigoscandia i Hyllinge
Den nya logistikfastighetens lagringsyta blir 36 000 m2 speciellt anpassad för lagring
av livsmedel i flera temperaturzoner. Anläggningen som förväntas stå klar under det
sista kvartalet av 2024 kommer att vara belägen i Hyllinge, strax utanför Helsingborg, i
direkt anslutning till både E4:an och E6:an.
Efter att logistikfastighetsaktören etablerat närmare 85 000 m2 logistikyta i Landskrona
fortsätter Logicenters att växa i Skåne Län genom det nya avtalet med Frigoscandia.
Frigoscandia är Nordens ledande aktör inom temperaturkontrollerad livsmedelslogistik. Den
nya anläggningen i Hyllinge kommer att bli företagets största, med hantering och lagring av
livsmedel samt vara ett nav för import och exportvolymer.
Det nya 3PL-centret kommer att utvecklas i linje med Logicenters ambitiösa miljöprofil med
hållbarhet i fokus. Förutom att solceller kommer att installeras på taket så är ambitionen att
fastigheten miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent.
”Det är med glädje som vi kan kommunicera den här affären efter att vi jobbat länge med det
här projektet. Anläggningen kommer att bli Frigoscandias framtida nav för hela södra Sverige
och det känns väldigt bra att vi har kunnat erbjuda denna möjlighet. För oss är det glädjande
att vi stärker ett ytterligare utvecklingsprojekt med att bygga in en kyl- och frysanläggning”,
säger Matthias Kettelhoit, VD på Logicenters.
För att anpassa anläggningen efter kundens behov kommer fastigheten att innefatta flera
temperaturzoner, inklusive frys-, kyl- och ambientlager. Fryslagerdelen kommer att vara på
totalt 18 300 m2 där temperaturen kan sänkas ner till -25°C. Anläggningen kommer även
innefatta en kontorsdel på cirka 2500 m2 som blir Frigoscandias nya huvudkontor.
”Att modernisera och utveckla våra anläggningar och infrastruktur är en tydlig strategi i vår
plan för tillväxt och förädling av vårt erbjudande. Fastighetens placering och utformning i
Hyllinge har stora fördelar och vi ser nu fram emot att verka i en anläggning som både
hjälper våra kunder att uppfylla sina miljömässiga mål samt klara de snabba omställningar
som kommer att krävas i framtiden, säger Peter Haveneth”, VD på Frigoscandia.

För ytterligare information kontakta:
Matthias Kettelhoit, VD, Logicenters
E-mail: make@logicenters.com
Telefon: 070 583 44 06

Peter Haveneth, VD Frigoscandia,
E-post: peter.haveneth@frigoscandia.com
Telefon: 0702-353814