Conaxess trade

2021-06-16 Ny kund

Svenska

Conaxess kommer att lagerhålla 10 000 pallar i tre olika temperaturzoner i våra lager i Lidköping. Affären visar åter igen att Götene och Lidköping är ett viktigt logistiskt nav och att det härifrån är korta avstånd till merparten av Sveriges invånare. Närheten både till Göteborg, Stockholm och Malmö gör läget perfekt. Conaxess har fastnat för vårt sätt att arbeta och hur vi presenterade vår lösning på deras lagerbehov.

Götene Kyltransporter och Götene kyllager är en stor aktör på den svenska logistikmarknaden med över 100 lastbilar och över 45 000 pallplatser i lagerkapacitet. Kyl- och frystrafik har bedrivits sedan 1976 medan Götene kyllager grundades i samband att det första kyllagret byggdes i Götene för snart 20 år sedan.

English

Götene Kyltransporter and Götene Kyllager is pleased to announce that we have succeeded in concluding an agreement with a new costumer for our warehouses. The new costumer is Conaxess and is our biggest warehouse costumer in terms of pallet numbers ever.

Conaxess will stock 10 000 pallets in three different temperature zones in our warehouses in Lidköping. The deal shows once again that Götene and Lidköping are an important logistical hub and from here it is close to most of Sweden’s habitants. The closeness to Gothenburg, Stockholm and Malmö makes the location perfect. Conaxess liked our way of working and how we presented the solution on their warehouse needs.

Götene Kyltransporter and Götene Kyllager is a major player in Swedish logistics market with over 100 trucks and over 45 000 pallets in storage capacity. Deep freezed and chilled goods have been transported since 1976. Götene Kyllager was established when the first cold storage were built in Götene almost 20 years ago.