Allvarlig olycka 21/8

2023-08-22 Nyhet

Vi beklagar den tragiska olyckan som inträffade tisdagen den 21 augusti på väg 184 mellan Skara och Falköping där en av våra lastbilar var inblandade tillsammans med en personbil. Samtliga fem personer som färdades i personbilen har tyvärr avlidit. Allas våra tankar går till deras familjer och anhöriga.