2023, en milstolpe!

2023-06-09 Nyhet

I juni började en ny eldriven lastbil att rulla i Götene. Initiativet är ett samarbete mellan Semper AB och Götene Kyltransporter AB kyltransporter, för transport av färdigvaror och förpackningsmaterial mellan Semper produktionsanläggning och företagets lokala distributionscenter i Götene. Detta är ett viktigt steg i resan mot fossilfria transporter.
Den nya lastbilen får sin el från vattenkraft. Den ersätter en dieseldriven föregångare och kommer fortsatt att rulla varje vardag, året runt.
– Genom det här gör vi något positivt för klimatet 260 dagar om året. Vi valde att elektrifiera denna transportsträcka eftersom vår största produktionsvolym kommer just från fabriken i Götene. Ungefär 35 procent av allt vi säljer produceras här, säger Elin Nordstedt, Head of Logistics på Semper.
Elektrifieringen av transporter mellan fabriken i Götene och distributionscentret är nästa steg i utvecklingen mot större hållbarhet lokalt som globalt. Redan idag används förnybar energi i fabrikens produktionsprocess.
– Att kunna förlänga den fossilfria värdekedjan ett steg till genom att förändra hur vi transporterar våra produkter till lagret är väldigt roligt. Vi är stolta över detta samarbete. Det är ett steg på vägen mot ett större mål – att neutralisera fabrikens påverkan på miljön, säger Marleen van der Wende, hållbarhetsansvarig på Semper.
Även Peter Dahlqvist, Åkerichef Frigoscandia (moderbolag till Götene kyltransporter), är nöjd med utvecklingen.
– På GKT och inom koncernen har vi en tydlig strategi för att kunna erbjuda hållbara transporter. Att nu i samverkan med Semper integrera eldrift i transportflödet är något vi ser väldigt positivt på, säger han.