Välkommen till
Götene Kyltransporter och Götene Kyllager!

go down

En obruten köldkedja
säkrar kvaliteten

 

Kalla väggar

En timma innan vi beräknar att lasta sätter föraren på kylaggregatet i bilen. Det innebär att väggarna och kylutrymmet hinner komma ned i rätt temperatur innan lastning.

Lasttemperaturen kollas

Innan vi lastar kontrollerar vi att godset håller rätt temperatur.

Övervakad transport

Lasten temperaturövervakas och protokollförs av datorn under hela resan. Du kan när som helst få ett protokoll som visar temperaturen vid ett visst tillfälle. Du kan också få kontakt med termometern via Internet och kontrollera temperaturen på lasten on line, i realtid.

Mottagaren kontrollerar

Innan vi lossar godset kontrollerar mottagaren att det håller rätt temperatur. Mottagaren kan också ta del av protokollet från kylövervakningen under resans gång.

 

Mottagaren tar över ansvaret

Vi lämnar över ansvaret till mottagaren och hoppas att det företaget har lika säkra system för kylövervakning som vi. En obruten kylkedja säkrar kvaliteten och ger nöjda slutkunder.

Datakommunikation direkt med lagret

Med den modernaste tekniken har du själv kontroll över ditt lager hos oss via datakommunikation direkt med lagret. Du kan få saldolistor, fifolistor och du kan lägga order direkt från ditt eget datasystem.

Nytt fryslager gör företaget unikt


Fryslagret på över 90 000 kubikmeter iskall yta gör Götene Kyllager AB till ett komplett logistikcenter.

Vi är unika på det sättet att vi har både frys- och kyllager samt bilar, säger Ulf Johansson som äger båda bolagen.

Det stora fryslagret stod klart 2009 och rymmer över 20 000 pallplatser. I frysen förvaras bland annat Ikeas berömda köttbullar i väntan på transport ut till varuhus runt om i hela världen. Triumf Glass är en annan kund som förvarar sina produkter i det 25 grader kalla magasinet, som även fungerar som centrallager för alla frysta varor som Netto hanterar i Sverige. Frysen är även tullager vilket förenklar importhandeln. Alldeles bredvid den fryskalla byggnaden ligger kyllagret som har en lagringsyta på närmare 70 000 kubikmeter och som rymmer 18 000 pallar. I kyllagret finns flera olika temperaturzoner vilket ökar möjligheterna till en effektiv och flexibel distribution.

Läs mer om vårt lager här

Kyllagret ökar dina möjligheter

Vårt stora kyllager med plats för 18 000 pallar i flera olika temperaturzoner ökar dina möjligheter till en effektiv och flexibel distribution. Med ett mellanlager hos oss får du ett strategiskt bra läge där du snabbt och enkelt når större delen av livsmedelskonsumenterna i Sverige på någon timma. Lagret har en stor, öppen och flexibel yta som gör det lämpligt för många olika typer av kylt gods. Vi utvecklar nu också ett effektivt plocklagersystem, som ytterligare kommer att öka dina möjligheter till en rationell distribution.

Verkstaden läggergrunden för leveranssäkerheten
För att hålla 65 bilar och lika många släp välservade krävs det en enorm yrkeskunskap av verkstadspersonalen. Den kunskapen finns vid anläggningen i Götene.

Trots att chaufförerna på Götene Kyltransporter är kända för att ta det lugnt på vägarna så behöver fordonen servas med jämna mellanrum. Inte minst de 130 kylmaskinerna som ser till att varorna under hela leveransen håller rätt temperatur. I verkstaden arbetar fyra erfarna mekaniker som med sin yrkesskicklighet lägger grunden för företagets leveranssäkerhet. Med en egen verkstad är företaget oberoende av andras tid, slipper väntetider och kan planera åtgärder på fordonen så att det passar den egna verksamheten. Sedan den nya miljövänliga tvätthallen byggdes så har verkstadsytan blivit ännu större, vilket ökar kapaciteten ytterligare. Vagnsparken kan därför hållas i ännu bättre trim, något som minimerar risken för eventuella driftsstopp och fordonshaverier. Företaget har även en jourbil som alltid står reda att rycka ut om något oförutsett skulle inträffa ute på vägarna.

Vi når alla konsumenter på ett miljövänligt sätt
Miljökraven hos logistikföretag är stora. Götene Kyltransporter tar sitt ansvar med råge. Nyligen köptes en unik biogasdriven kyl- och frysbil in och en miljövänlig tvätthall har precis byggts.
– Vi har helt enkelt ett stort intresse i hållbar utveckling, säger Ulf Johansson, vd på företaget.

På Götene Kyltransporter blev man snabbt medvetna om att mycket kan göras för miljön i åkeribranschen. Därför sker företagets miljöarbete på bred front. Den stora fordonsflottan på 65 ekipage består av 6 långtrailers som sänker bränsleförbrukningen avsevärt och ger chauffören en gynnsammare arbetsmiljö. Nyligen investerade bolaget i en ny unik biogasdriven Volvo som drivs med flytande biometan och där även lasten kyls ned med hjälp av miljövänlig biogas.

Läs mer om miljö